เลขเงินล้าน 16/12/63 ชุดแนวทางผลงานดีงวดนี้

เด่น 7-4-5-6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

71-72-78-79

41-42-48-49

51-52-58-59

61-62-68-69

เด่น 2-0-3-9 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

21-24-27-28

01-04-07-08

31-34-37-38

91-94-97-98

By admin