เลขฟันธง 1/11/63 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

เด่น 9 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

398-389-983-938-839-893

91-19

95-59

98-89

เด่น 5 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

50-05

56-65

By admin