หวยโค้งสุดท้าย 16/10/63 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 2-5-5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

723-732-237-273-372-327

628-682-286-268-826-862

153-135-531-513-315-351

958-985-589-598-859-895

21-23-24-28

51-53-54-58

ระวังเบิ้ล 22-55

เด่น 6-7-6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

60-62-64-65

70-72-74-75

ระวังเบิ้ล 66-77

By admin