หวยโค้งสุดท้าย 1/12/63 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 1-5-5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

912-921-129-192-291-219

017-071-170-107-701-710

352-325-523-532-235-253

457-475-574-547-745-754

10-12-17-18

50-52-57-58

เด่น 5-6-6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

51-53-54-59

61-63-64-69

By admin