หวยเสือตกถังพลังเงินดี 16/10/63 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

เด่น 7 รอง 6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

367-362-374-746

372-563-286-136

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

36-72-62

74-46-86

56-86-47

26-36-67

ระวังเบิ้ล-หาม

377-77

366-66

By admin