หวยเจ้าแม่ตะเคียน 17/1/64 จับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

เด่น 8 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

728-782-287-278-827-872

189-198-891-819-981-918

785-758-857-875-587-578

80-08

82-28

89-98

รอง 5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

653-635-536-563-365-356

485-458-854-845-548-584

50-05

53-35

58-85

By admin