หวยเจ้าพ่อปากแดง 1/9/63 ชุดจับคู่เลขเด่น-รอง

เด่น 6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

762-726-267-276-627-672

62-26

65-56

60-06

รอง 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

602-620-026-062-260-206

720-702-207-270-072-027

02-20

05-50

07-70

By admin