หวยอาจารย์หนู 16/10/63 ชุดเลขมงคลงวดนี้

เด่น 3-6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

732-635-037-438-130

762-665-367-968

32-35-37-38-30

62-65-67-68

เด่น 4-8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

41-43-45-48-49

81-83-85-88

By admin