หวยลาภลอย 17/1/64 แนวทางจากสำนักดังงวดนี้

แนวทางเลขท้าย 3 ตัว ได้แก่

562-526-625-652-256-265

522-225-252

แนวทางเลขท้าย 2 ตัว ได้แก่

61-62-63-67

21-22-23-27

85-82-89-83

65-63-69-62

By admin