แนวทางเลขเด็ด หวยฟ้าลิขิต งวด 30/12/63 ได้แก่
ชุดเลขเด่น 1 จับเข้าคู่เลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว
017-071-170-107-710-701
13-31
17-71

ชุดเลขเด่น 9 จับเข้าคู่เลขท้าย 2 ตัว
90-09
94-49

By admin