แนวทางเลขเด็ด หวยฝันดี งวด 30/12/63 ได้แก่
ชุดเลขฝันเงิน จับเข้าคู่เลขท้าย 2 ตัว
47-74
45-54
57-75
77
87-78
17-71
27-72

ชุดเลขฝันทอง จับเข้าคู่เลขท้าย 2 ตัว
35-53
85-58
25-52
65-56
55
45-54
75-57
85-58

By admin