หวยทรัพย์ในซอง 16/10/63 จับเข้าคู่เลขเด่นงวดนี้

เด่น 3 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

837-873-378-387-783-738

034-043-340-304-403-430

34-43

37-73

เด่น 1 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

31-13

91-19

By admin