หวยซุปเปอร์เฮง เฮง 16/10/63 ชุดบอกบน บอกล่าง

เด่น 6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

463-436-634-643-346-364

261-216-612-621-126-162

61-16

63-36

เด่น 0 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

30-03

90-09

By admin