สรุปจากสูตรเก็งหวย 16/10/63 แนวทางจากสำนักดัง

แรงสุด 4 เด่นปานกลาง 9 เด่นรอง 6 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

743-734-437-473-374-347

42-43-47-40

62-63-67-60

92-93-97-90

แรงสุด 5 เด่นรอง 6 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

50-51-54-59

60-61-64-69

By admin