สรุปจากสูตรเก็งหวย 1/12/63 แนวทางในการเสี่ยงโชคงวดนี้

แรงสุด 3 เด่นปานกลาง 4 เด่นรอง 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

736-763-367-376-637-673

31-34-36-39

41-44-46-49

01-04-06-09

แรงสุด 2 เด่นรอง 8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

20-23-26-27

80-83-86-87

By admin