สรุปจากสูตรเก็งหวย 1/11/63 ชุดเลขผลงานดีงวดนี้

แรงสุด 1 เด่นปานกลาง 8 เด่นรอง 5 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

516-561-165-156-651-615

13-14-16-19

53-54-56-59

83-84-86-89

แรงสุด 0 เด่นรอง 4 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

10-20-70-80

14-24-74-84

By admin